สะเดาน้ำปลาหวาน

สวนประกอบ

  1. ซอสมะขาม ตราเจ๊เล็ก
  2. กระเทียมเจียว
  3. พริกแห้ง
  4. ผักชี

ขั้นตอนการทํา

  1. เคี่ยวซอสมะขาม ตราเจ๊เล็กจนเดือด
  2. ใส่กระเทียมเจียว พริกแห้ง ผักชี เคี่ยวจนเดือด
  3. ทานกับสะเดาหรือผักตามต้องการ