ประวัติความเป็นมา

โรงงานผลิตอาหารและซอส OEM ของเรานั้นเกิดขึ้นมาด้วยความรักและความมุ่งมั่นเป็นเวลามากกว่า 40 ปีของคุณขจรเกียรติ และ คุณนภาภรณ์ จินดาวรานนท์ หรือรู้จักกันในนาม “เจ๊เล็ก” ผู้ก่อตั้งเจ้าของสูตรต้นตำรับ “น้ำพริกแกง เจ๊เล็ก” เจ๊เล็กได้เริ่มต้นจากอาชีพแม่ค้า ขายปลาทะเลในตลาดสด ซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวเป็นเวลานานกว่า 10ปี อยู่มาวันหนึ่งได้เห็นเกษตรกร นำเอาสินค้าทางการเกษตรจำนวนมากที่เหลือจากการขายไม่ได้มาทิ้งในตลาดจึงเสียดาย และเกิดความคิดที่จะนำสินค้าเกษตรเหล่านั้นมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขาย นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ “น้ำพริกคลองรังสิต เจ๊เล็ก” เจ๊เล็ก ได้เริ่มต้นจากการเปิดร้านขายน้ำพริกแกง โดยใช้ชื่อว่า “ร้านน้ำพริกคลองรังสิต เจ๊เล็ก” จาก 1 ร้านค้าเพิ่มเป็น 3 ร้านค้า และขายส่งน้ำพริกในเขตย่านรังสิตปทุมธานี จนถึงทุกวันนี้ที่เรามีสินค้าส่งออกทั่วโลก และยังเป็นโรงงานผลิตอาหารและซอส OEM ที่มีมาตรฐานระดับสากลอย่าง GMP, HACCP ฯลฯ อย่างครบถ้วน

ในปี พ.ศ 2542 หรือ ค.ศ 1999 จากการเปิดร้านค้าขายปลีกและขายส่งให้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นทั้ง ร้านค้า, ร้านอาหาร ผู้ประกอบการโรงแรมและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เจ๊เล็ก จึงได้ยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ เช่น การรับรองสินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี, การรับรองระบบ GMP, HACCP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ามั่นใจในระบบคุณภาพการผลิตของโรงงาน อีกทั้งยังได้ทำการก่อตั้งและจดเป็นรูปแบบบริษัท โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด ในเวลาต่อมาด้วยความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดและความเชื่อ เจ๊เล็ก จึงได้นำชื่อ “คลองรังสิต” ซึ่งเป็นชื่อของคลองในย่านรังสิตที่มีความยาว 128 กิโลเมตรและได้รับการตั้งชื่อจากสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งชื่อของบริษัทฯ และใช้ตัวย่อว่า K.R.S

ปี พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 2003 บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานผลิตสินค้าในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว สำหรับสินค้าน้ำจิ้มไก่ ซอสจิ้ม ซอสปรุงรสต่างๆ และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล BRC (British Retailer Consortium) และ IFS (International Food Standard) ซึ่งทำให้บริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตอาหารและซอส OEM และผู้ผลิตสินค้าหลายแบรนด์ในเครือซึ่งสามารถส่งออกสินค้าไปขายในประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกาและเอเชีย จนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกในที่สุด

ปี พ.ศ.2555 หรือ ค.ศ. 2012 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Fairtrade ในกลุ่มสินค้า ซอส และน้ำพริกแกงต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทางบริษัทฯ เพราะเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยและโรงงานผลิตอาหารและซอส OEM แห่งเดียวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับมาตรฐานการรับรอง Fairtrade นี้ มาตรฐานการรับรองนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มช่องทางการขายสินค้าและส่งสินค้าออกไปขายในประเทศ เนเธอร์แลนด์ และสวิสเซอร์แลนด์ ได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนของระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมให้ปลูกสินค้าเกษตรต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เพื่อที่เกษตรกรจะได้ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่โดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและยกระดับการมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปี พ.ศ. 2556 หรือ ค.ศ. 2013 บริษัทฯ ได้เพิ่มสายการผลิตในกลุ่มสินค้าน้ำพริกแกง น้ำแกงพร้อมทาน ซอสปรุงรสพร้อมใช้และอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน และยังได้รับการรับรอง Thailand Trusted Mark

ปี พ.ศ. 2557 หรือ ค.ศ.2014

โรงงานผลิตอาหารและซอส OEM ของเราได้รับรางวัล PM Award ในหมวดสินค้า OTOP ส่งออกยอดเยี่ยม และทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน และเข้าโครงการการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ กับหน่วยงาของภาครัฐ

ปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านแรงงานสัมพันธ์กับพนักงานและสังคมต่างๆ (Social Audit, CSR ) โดยได้รับรองจากคู่ค้าชั้นนำในประเทศอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เป็นต้นมา (BSCI, SEDEX, COSTCO, KROGER, AEON ฯลฯ)

ปี พ.ศ.2559 หรือ ค.ศ. 2016

บริษัทฯได้รับรางวัล Thai Select จำนวน 10 รายการ จากหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ปี พ.ศ.2560 หรือ ค.ศ. 2017

บริษัทฯได้รับมาตรฐานการรับรอง EU ORGANIC จาก ORGANIC AGRICULTURE CERTIFICATION THAILAND

ปี พ.ศ.2561 หรือ ค.ศ. 2018

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานการรับรองโรงงานสีเขียว GREEN INDUSTRY จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการรับรองสินค้ามาตรฐานสินค้า “รสไทยแท้ ” จากกรมการพัฒนาชุมชนและได้รับมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแห่งประเทศไทย (DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE)

จวบจนวันนี้ “น้ำพริกคลองรังสิต เจ๊เล็ก” ของเราขยายธุรกิจส่งออกสู่ตลาดโลกในนามของบริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัดมานานกว่า 40 ปี โดยปัจจุบันมีสินค้าวางจำหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก รวมถึงเป็นโรงงานผลิตอาหารและซอส OEM ที่แบรนด์ชั้นนำหลากหลายให้ความไว้วางใจผลิตสินค้าเพื่อส่งออก ทาง บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด ขอขอบคุณในความไว้วางใจของลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจทุกๆ ราย ทั้งที่เป็นลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เช่น เยอรมนี, อังกฤษ, อเมริกา, เบลเยี่ยม, สเปน, ฮอล์แลนด์, ฝรั่งเศส, สวีเดน, ฟินแลนด์, สวิสเซอร์แลนด์, ออสเตเลีย, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน เป็นต้น ที่ได้ให้ความไว้วางใจและทำให้บริษัทฯ ได้เติบโตมาโดยตลอด เราสัญญาว่าเราจะไม่หยุดพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและดำรงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดในระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญและความยุติธรรมในระบบห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain) ของบริษัทฯ กล่าวคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งเกษตรกร ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ซัพไพล์เออร์ พนักงาน ระบบขนส่ง ตัวแทนจำหน่าย รวมถึงลูกค้าทุกๆคน เพื่อการพัฒนาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบไป

ประกาศนียบัตร

K.R.S. SPICY FOOD CO.,LTD. Copyright K.R.S. SPICY FOOD CO.,LTD. All rigth reserved.

ปรัชญาของเรา

โรงงานผลิตอาหารและซอส OEM ของเรายึดหลักปรัชญาศีลธรรม, จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่เอาเปรียบทุกภาคส่วนในระบบห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ (Supply Chain) รวมทั้งเกษตรกร ซัพไพล์เออร์ พนักงาน ตัวแทนจำหน่าย ขนส่ง คู่ค้าพันธมิตร และลูกค้า อีกทั้งให้ความสำคัญกับความร่วมมือร่วมใจ ให้มีความยุติธรรมเท่าเทียมกัน ไม่เอาเปรียบ เพื่อให้ทุกฝ่ายขององค์กรมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ

จุดมุ่งหมายของเรา

ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา โรงงานผลิตอาหารและซอส OEM ของเรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดในระดับสากล เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมาโดยตลอด และเรามุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสินค้า น้ำพริกแกง น้ำจิ้ม ซอสปรุงรสต่างๆ รวมถึงสินค้าน้ำแกงพร้อมทาน และอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานต่างๆ ในกลุ่มอาหารไทยและอาหารเอเชีย

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การขบวนการปลูก คัดสรรวัตถุดิบ การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกและความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้รวมไปถึง การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชากรโลกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไป