ติดต่อเรา

ADDRESS

บริษัท เค.อาร์.เอส สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด

Head Office
19/8 หมู่1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Manufacture
18/13 หมู่1 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel
+662 569 6317-9
Fax
+662 504 1940
Email
info@krsspicyfood.com
Website
https://www.krsspicyfood.com