มาตรฐานรับรอง

K.R.S. SPICY FOOD CO.,LTD. Copyright K.R.S. SPICY FOOD CO.,LTD. All right reserved.

ผู้ผลิต OEM อาหารมาตรฐาน Fair Trade เป็นแห่งแรกในประเทศไทย และอาเซียน

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่อง บริษัท เค.อาร์.เอส. สไปร์ซี่ ฟู้ดส์ จำกัด แบรนด์ต่างๆ ของเรา รวมถึงโรงงาน OEM อาหารแห่งนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ในระดับสากล เช่น BRC, IFS, EUR Organic, Faritrade, Social Audit (Sedex, SMATA, BSCI ฯลฯ) ตลอดจนมาตรฐานและรางวัลอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น OTOP, Thailand Trusted Mark, Thai Select, Green Factory, โรงงานสีขาว และบริษัทธรรมาภิบาล เป็นต้น รางวัลมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และมีสินค้าวางจำหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก