มัสมั่นไก่

สวนประกอบ

  1. น้ำแกงมัสมั่นพร้อมทาน ตราเจ๊เล็ก
  2. เนื้อไก่
  3. หอมแดง

ขั้นตอนการทํา

  1. เทน้ำแกงมัสมั่นพร้อมทาน ตราเจ๊เล็ก ลงในกระทะ ตั้งไฟจนเดือด
  2. ใส่เนื้อไก่ หอมแดง ต้มจนสุก
  3. ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ