เซทใส้กรอกทอด หอมทอด และน่องไก่ทอด

Ingredients

  1. ซอสหวาน ตราเจ๊เล็ก
  2. ใส้กรอก
  3. ใส้กรอกมินิคอกเทล
  4. หอมหัวใหญ่
  5. น่องไก่

ขั้นตอนการทํา

  1. นำใส้กรอก ใส้กรอกมินิคอกเทล ไปทอด
  2. นำหอมหัวใหญ่ชุปแป้งไปทอด
  3. นำน่องไก่ชุปแป้งไปทอด
  4. ทานคู่กับซอสหวาน ตราเจ๊เล็ก