ช่างซ่อมบำรุง PLC/ Robot

2

คลองสาม

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวน : 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. บำรุงรักษาเครื่องจักร ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

2. ซ่อมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและซ่อมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม

3. บำรุงรักษาระบบ Utility ให้เป็นไปตามแผนงาน

4. มีความรู้ความสามารถใช้งาน PLC

5. เขียนคำสั่งของเครื่อง CNC/ Robot/ PLC

6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช., ปวส., ป.ตรี, สาขาไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์, Mechatronic ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในการบริหารงานซ่อมบำรุงพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี/ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี/ บุคคลิกภาพดี

4. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวได้ สามารถเข้ากะได้

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด

18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)

ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-569-6318-9 ต่อ 111,113

แฟกซ์: 02-504-1940

เว็บไซต์: http://www.krsspicyfood.com