หัวหน้าแผนกผลิตซอส/พริกแกง

2

คลองสาม

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวน : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. ติดตามการผลิตรายวัน/ รายสัปดาห์ของฝ่ายผลิต แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้การผลิตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัทฯ

2. บริหารจัดการด้านการผลิต, เครื่องจักรในส่วนที่รับผิดชอบการผลิต กระบวนการผลิตให้ถูกต้องตาม Product ครบถ้วน ทันเวลา

3. ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่ายผลิต บริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ

4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในการสนับสนุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และรายงานผู้จัดการผลิต เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

5. ควบคุม ดูแลระบบ GMP และความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

6. ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงาน พื้นที่การทำงาน ความปลอดภัยตามระบบ HMP, BRC, IFS อย่างเคร่งครัด

7. ดูแลข้อมูลในการผลิตต่างๆ ให้ถูกต้อง เช่น ยอดการผลิต, ยอดสูญเสีย, แจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้อง

8. บริหารจัดการงานตามนโยบายของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ชาย-หญิง อายุ 23-45 ปี 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต Food Technology, food science, biotech 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป, ในสายงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 4. มีความอดทนภายใต้ความกดดันได้ ชอบงานธุรการประสานงาน 5. สามารถเข้ากะกลางคืน และทำงานล่วงเวลาได้ (เป็นบางครั้ง) 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด

18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)

ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-569-6318-9 ต่อ 111,113

แฟกซ์: 02-504-1940

เว็บไซต์: http://www.krsspicyfood.com