หัวหน้าคลังสินค้าและส่งออก

1

Klong Sam

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน : ตามความสามารถ และประสบการณ์

จำนวน : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า - เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังให้ถูกต้อง ให้เป็นไปตามแผนการผลิต ฝ่ายขายและแผนการจัดส่งออก รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบ

2. ควบคุมดูแลการเบิกสินค้าวัตถุดิบได้ถูกต้องตาม Stock Card/ มีทักษะการใช้โปรแกรม ERP/ LN

3. วางแผนการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร

4. กำกับดูแล บริหารพื้นที่การจัดเก็บ และบริหารงานคลังสินค้าควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. บริหารทีมพนักงานโหลดสินค้า และพนักงานจัดส่งได้ตามแผนงาน

6. การนับสต๊อค และรายงานแจ้งผลการตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง การตัดสต๊อก และรายงานต่อผู้บริหาร

7. จัดทำเอกสารและดำเนินกิจกรรมให้สอบคล้องกับระบบ และการAudit ของลูกค้า มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP, HACCP BRC และ IFS เป็นอย่างดี

8. งานอื่นๆที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การขนส่งต่างประเทศ บริหารต่างประเทศ โลจิสติกส์

3. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี

4. มีความรู้ทางด้านวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์และระบบการจัดเก็บสินค้า

5. มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP , HACCP ,BRC และ IFS เป็นอย่างดี

6. มีภาวะความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ และมีพื้นฐานการพิจารณาต่อรอง

7. มีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด

18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)

ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-569-6318-9 ต่อ 111,113

แฟกซ์: 02-504-1940

เว็บไซต์: http://www.krsspicyfood.com