R&D Supervisor (Project Development)

1

Klong Sam

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน : ตามตกลง

จำนวน : อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. วางแผนงานในการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

2. รับผิดชอบ ติดตามงาน กำหนดสูตร / ปรับปรุงสูตรสินค้าจนกระทั่งออกสู่ตลาดได้

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหากระบวนการผลิต

4. จัดทำเอกสารทั้งภายในโรงงานและเอกสารที่ออกสู่ลูกค้า

5. จัดทำ/ดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทเป็นไปตามระบบคุณภาพ

6. หัวหน้างานมีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปหรือเคยทำตำแหน่งหัวหน้ามากกว่า 3 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรี สาขา Food Science , วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , คหกรรมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในอุตสาหกรรมอาหาร

3. มีความสามารถในการบรหารจัดการ และวางแผนงานได้

4. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาเชิงวิเคราะห์ และทนรับแรงกดทันได้ดี

5. ใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน-เขียนได้ดี

6. ใช้ Computer Ms.Officer

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด

18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)

ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-569-6318-9 ต่อ 111,113

แฟกซ์: 02-504-1940

เว็บไซต์: http://www.krsspicyfood.com