ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต Production (ซอสและพริกแกง)

1

Klong Sam

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

จำนวน : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. ควบคุมดูแลไลน์ผลิต คุณภาพของสินค้าที่ผลิตในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด

2. ควบคุมเครื่องจักรและควบคุมคนงาน ให้ผลิตสินค้าออกมาถูกต้อง

3. ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการผลิต พร้อมจดบันทึก

4. สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามแผนงาน

5. จัดทำรายงานการผลิตในแต่ละเดือน ให้แก่ผู้บังคับบัญชา

6. สามารถแก้ไขปัญหาและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แก่ผู้บังคับบัญชา

7. พัฒนาการทำงานเพิ่มผลผลิตด้วย Productivity ลดการสูญเสีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศหญิง/ ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป

2. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ถ้ามีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม ระดับหัวหน้างาน/ ผู้จัดการ อย่างน้อย 5 ปี

4. มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร ได้แก่ GMP, HACCP

5. มีความขยัน ชอบการเรียนรู้พัฒนางาน พัฒนาทีมงาน

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด

18/13 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองสาม(ซ.1/17)

ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-569-6318-9 ต่อ 111,113

แฟกซ์: 02-504-1940

เว็บไซต์: http://www.krsspicyfood.com